Wie zijn wij?

Geen gewone leverancier, maar uw partner. Wij ondersteunen met praktijkgerichte beleidsontwikkeling, innovatieve- en veilige software en een betaalbare uitvoering.

Meedoen mogelijk maken

In Nederland worden duizenden mensen dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van armoede. En die zijn vaak schrijnend. Al deze mensen verdienen de kans op een makkelijker leven. Gemeenten maken zich dan ook sterk voor allerlei vormen van ondersteuning voor mensen met een laag inkomen. Bij Internexxt vinden we het belangrijk dat deze hulp optimaal gebruikt kan worden door minima. Dat betekent dat gemeentelijke regelingen vindbaar, eenduidig, toegankelijk, gebruiksvriendelijk en begrijpelijk moeten zijn. Omdat de bijdrage van lokale ondernemers, scholen en hulporganisaties van onschatbare waarde is voor kwetsbare inwoners, moet er daarnaast voldoende ruimte zijn om een krachtig sociaal netwerk te ontsluiten. Met als voorwaarde dat iedere schakel doet waar hij goed in is en geen onnodige administratieve last hoeft te dragen.

Specialist in innovatie

Dit alles maken we mogelijk door zelf vooruitstrevende technologie te ontwerpen en ontwikkelen. Onze modulaire SaaS (Software as a Service)-oplossing biedt voor zowel grote als kleine gemeenten uitkomst als het gaat om de uitvoering van minimabeleid. De modules zijn geschikt voor een breed scala aan regelingen, van kindpakket tot stadspas. Gegarandeerd razendsnelle verwerking van aanvragen en inkomenstoetsingen, declaratieverwerking in een handomdraai en begrijpelijke managementrapportages. Vanzelfsprekend staan privacy en beveiliging volgens de laatste normen bij ons centraal. Omdat we willen excelleren in innovatie, worden trends en gebruikerservaringen nauwkeurig gemonitord. Bij de verbeteringen die we signaleren en uiteindelijk doorvoeren maken we optimaal gebruik van de kracht van digitalisering en automatisering.

Betrokken uitvoering

We realiseren ons goed dat bij de uitvoering van de verschillende minimaregelingen de menselijke maat van vitaal belang is. Bureau Minimaregelingen, de uitvoeringsorganisatie van Internexxt is op allerlei manier eenvoudig te bereiken door de inwoners die binnen de regelingen vallen. De medewerkers hebben allemaal een grote sociale betrokkenheid, klantgerichtheid en een gedegen kennis van de verschillende regelingen. Daarnaast werken ze nauw samen met een netwerk van hulpverleners in de verschillende gemeenten die lokaal ondersteuning kunnen bieden.