Bureau Minimaregelingen

Internexxt is een advies- en uitvoeringsorganisatie, gericht op het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van beleid in het sociaal domein.

Uitvoering minimaregelingen

Dat betekent dat we kunnen voorzien in kwalitatief hoogstaande uitvoering van minimaregelingen in de breedste zin, een activiteit die is ondergebracht in een gespecialiseerd deel van de organisatie; Bureau Minimaregelingen

Inkomenstoetsing en databeheer

Bureau Minimaregelingen is zeer ervaren in het verrichten van inkomenstoetsingen. Dat doen we onder meer voor zowel individuele gemeenten als voor gemeenschappelijke regelingen. Wij werken met speciale zelfontwikkelde software die eenvoudig gekoppeld kan worden aan andere systemen. Al onze processen voldoen bovendien aan de normen van ISO 9001 en ISO 14001.

Contact met de doelgroep

Bureau Minimaregelingen ontleent haar bestaansrecht aan deskundigheid op het gebied van haar doelgroep. De doelgroep is onze belangrijkste drijfveer. Wij willen gemeenten waar mogelijk ondersteunen bij het creƫren van sociale impact en het vergroten van het aantal participatiemogelijkheden voor mensen met een laag inkomen. De medewerkers van ons klantcontactcentrum hebben een grote sociale betrokkenheid, zijn klantgericht en met zorg opgeleid in het te woord staan van kwetsbare groepen, zoals minima en ouderen.

Wij begrijpen dat deze doelgroepen vaak wat extra tijd en aandacht nodig hebben, zonder hierin betuttelend te zijn. Onze deskundigheid op het gebied van klantcontact wordt bevestigd door cijfers uit het meest recente klanttevredenheidsonderzoek waarin onze dienstverlening met een 8 wordt beoordeeld door de doelgroep.

Bovendien slagen we er in om keer op keer het bereik en gebruik van regelingen of voorzieningen te vergroten. We zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om de doelgroep te bereiken.