Successtory Kindpakket Goeree-Overflakkee

Successtory Kindpakket Goeree-Overflakkee

Het kledingpakket van het Kindpakket Goeree-Overflakkee blijkt een groot succes.

Binnen het kindpakket bestaat een regeling voor een tegoed voor winterkleding en zomerkleding. Bijna 8 weken na de start van het kindpakket en aan het eind van het verkoopseizoen van winterkleding blijkt de regeling een groot succes. Een paar cijfers:

  • bijna 70% van de deelnemende kinderen heeft van de regeling gebruik gemaakt.
  • er zijn ruim 550 kledingbonnen uitgegeven en gebruikt.

Omdat de winterkledingregeling ook nog geldig is in de herfst van dit jaar zijn de verwachting over het uiteindelijk bereik hooggespannen.

We kijken uit naar de start van de verkoop van zomerkleding rond 1 februari om te zien of de zomerkleding regeling deze cijfers kan overtreffen.